שלומית ברויר

אוצרת ראשית

שלומית ברויר, בוגרת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, בעלת ניסיון רב-שנים באוצרות ובניהול גלריה.
בעבודת האוצרות שלה ניכרת משיכתה ליצירות מינוריות, לעבודות נייר, לרישומים ולעבודות שחושפות תהליך. לדבריה, עיקר הרצון שלה הוא שהתערוכות באצירתה והטקסטים שמלווים אותן יהיו נהירים דיים, ושיובן שאין מדובר אלא בהצעה לקריאה בלבד, וכמוה נתונות אינספור אפשרויות אחרות לפרשנות.
 
מבחר תערוכות (אוצרות)
2013  יוכבד וינפלד, "קו-תפר", גלריה גורדון, תל אביב
2013     שרון פוליאקין, "טול קורה", גלריה גורדון, תל אביב
2012   "בעקבות", תערוכה נושא קבוצתית, גלריה גורדון, תל אביב
2012     שוש קורמוש, "עבודות 2001-1987", גלריה גורדון
2011    מירית כהן, "סורג שפה", גלריה גורדון, תל אביב
2010    בוקי שוורץ, "נקודת מבט", גלריה גורדון, תל אביב
2010     רותי אגסי, "טבע ודומם", גלריה עינגע, תל אביב
2008     רותי אגסי, "שפילברג", גלריה עינגע, תל אביב
2007     מיכאל דרוקס, "עבודות מוקדמות 1982-1965", גלריה גורדון, תל אביב
2007   "בית", תערוכת נושא קבוצתית, גלריה גורדון, תל אביב   
2005    "פרט", תערוכת נושא קבוצתית, גלריה גורדון, תל אביב
2005   "כתב יד", תערוכת נושא קבוצתית, גלריה גורדון, תל אביב
 
טקסטים נבחרים
"A Deed Without a Name”, in: Ruthi Helbitz Cohen 2011-2014, catalogue 2014
"טבע ודומם", בתוך: רותי אגסי, "טבע ודומם", גלריה עינגע, תל אביב, 2010
שלומית ברויר
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור