טל אמיתי-לביא / ירוק בחוץ אדום בפנים
20/5/17-17/3/17
טל אמיתי לביא

עבודות בתערוכה

אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור