פיגורטיבי - Figurative

זמן קריאה: 0:19 דקות

פירושו המילוני של המונח פיגורטיבי הוא "מייצג באמצעות צורה או דמיון". יצירת אמנות פיגורטיבית היא יצירה שבה ניתן לזהות צורה מובחנת, המוכרת מן העולם הנצפה. הצורה הנתפסת היא ייצוג של אובייקט, על כן אמנות פיגורטיבית נקראת גם   .representational art
 
אמנות פיגורטיבית אינה בהכרח ריאליסטית או נטורליסטית, אינה בהכרח מחקה את המציאות: הצורה עשויה לעבור עיוות פרשני בדרכים שונות, ולהיבנות בדרגות שונות של הפשטה (גיאומטרית, סימבולית, אקספרסיבית וכדומה), כל עוד הדימוי נותר מזוהה.
אתר זה הינו ארכיון לפעילות בית הספר ומרכז התרבות "בסיס לאמנות ותרבות". המוסד נסגר בשנת 2020. אישור